Autor fotografije: Damir Fabijanić, Izvor: HTZ

Etnoland Dalmati prvi je tematski park takve vrste u Hrvatskoj i ponudom jedinstvena atrakcija na drniškom području. Smješten je na udaljenosti od samo 10 minuta od Nacionalnog parka Krka, u Pakovu selu, odnosno na putu od Drniša prema Šibeniku.

Na površini od 15 000 m² posjetitelji Etnolanda Dalmati kroz osobni doživljaj mogu upoznati život Dalmatinske Zagore u prošlosti: običaje, tradiciju, folklor, gastronomiju i način života u drniškom kraju.

www.dalmati.com