2023.

Upitnik za samoprocjenu
Izvješće o obavljenom nadzoru Skupštine za 2022. godinu
Izvješće o radu direktora i turističkog ureda TZG Drniša u 2022. godini
Izvješće o radu Turističkog vijeća TZG Drniša za 2022. godinu
Izvješće o radu TZG Drniša s financijskim izvješćem za 2022. godinu
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2022. godinu
Godišnje izvješće
Godišnji program rada Turističke zajednice Grada Drniša za 2023. god. s finacijskim planom

2022.

Rebalans Turističke zajednice Grada Drniša za 2022.god.


PRAVILNIK O ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI RADNIH MJESTA U TURISTIČKOM UREDU TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA DRNIŠA

POSLOVNIK o radu Turističkog vijeća Turističke zajednice Grada Drniša

POSLOVNIK o radu Skupštine Turističke zajednice Grada Drniša

STATUT Turističke zajednice Grada Drniša

Plan nabave za 2018. god.

Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave

PLAN PRIJAMA na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Turističkoj zajednici Grada Drniša za 2016. god.

PROGRAM stručnog osposobljavanja vježbenika za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Turističkoj zajednici Grada Drniša

Plan nabave roba, usluga i radova za 2015. godinu

Plan nabave roba, usluga i radova za 2014. godinu

PRAVILNIK o provedbi postupka nabave bagatelne vrijednosti

Plan nabave roba, usluga i radova za 2015. godinu – dopuna

Plana nabave roba, usluga i radova za 2016. godinu