Predmet Javnog poziva je dodjela bespovratnih novčanih sredstava Turističke zajednice Šibensko – kninske županije i Šibenske županije za:
- događanja na teritoriju Šibensko –kninske županije kao motiva dolazaka turista na destinaciju, stvaranja dodatne ponude, poglavito u pred i posezoni. Javni poziv i prijavna dokumentacija dostupni su na linku: http://www.sibenikregion.com/hr/press-info/900-javni-poziv-za-kandidiranje-prema-programu-potpore-dogadanjima-u-2018-godini