Drniški kraj bio je područje značajnih povijesnih događanja. O naseljenosti svjedoče arheološki ostaci iz razdoblja paleolitika. U starom vijeku ovdje je bila razdjelnica ilirskih plemena Liburna i Delmata. U srednjem vijeku na ovim područjima nastaje jezgra prve hrvatske države. Prvi pisani spomen Drniša datira iz 1494. godine. U XV. stoljeću dolazi do prodora Turaka pod čijom vlašću drniški kraj ostaje sve do pred kraj XVII. stoljeća.

To razdoblje obilježeno je čestim borbama Turaka i Mlečana i povremenom mletačkom prevlašću. U doba osmanske vlasti Drniš se spominje kao veliki grad s 200 do 300 domaćinstava, izgrađenim sustavom vodoopskrbe, mostovima i pet džamija. Dolaskom mletačke vlasti u XIII. stoljeću Drniš se spušta sa Gradine i grade se objekti i trg, palazzino i kvartir, koji čine današnje središte grada.

Na samom kraju XVIII. stoljeća Drniš dolazi pod vlast Austrije pod kojom ostaje do 1918. god, osim kraćeg perioda francuske vladavine početkom XIX. stoljeća. U ovom periodu Drniš se intenzivno razvija: otvaraju se rudnici mrkog ugljena, željeznicom se povezuje sa Šibenikom i Splitom, uvodi se kontinuirana nastava u osnovnim školama, osniva se Drniška glazba, otvara Slavjanska narodna čitaonica, uvodi hrvatski jezik u škole, osniva Hrvatski sokol, organizacija koja započinje organizirane sportske aktivnosti, a osniva se i općinska štedionica s ciljem unapređenja poljoprivrede i šumarstva.

Godine 1923., za vrijeme Kraljevine SHS, Drniš je dobio električnu energiju, a 1925. god. završena je izgradnja željezničke pruge prema Zagrebu te uvedena telefonija. Nakon II. svjetskog rata i razdoblja socijalističke Jugoslavije, Drniš je ponovno doživio stradanje u Domovinskom ratu (1991-1995). Nakon što su proveli četiri godine u progonstvu, Drnišani se vraćaju svojim domovima i obnavljaju grad. Više o drniškoj povijesti možete saznati u Gradskom muzeju Drniš.