Turistička zajednica Grada Drniša, u suradnji i uz financijsku potporu Grada Drniša realizirala je projekt "Drniške panorame", postavljanjem panoramskih teleskopa na dva atraktivna i prepoznatljiva drniška vidikovca na Moseću i Promini.
Projekt ukupne vrijednosti 46.500,00 kuna realiziran je uz sufinanciranje Hrvatske turističke zajednice u iznosu od 35.000,00 kuna sukladno uvjetima i kriterijima Javnog poziva za kandidiranje programa / projekata za potpore turističkim zajednicama na turistički nerazvijenim područjima u 2015. godini, te uz potporu Grada Drniša u iznosu od 10.000,00 kuna.
Cilj projekta je povećati privlačnost i upotpuniti doživljaj destinacije uvođenjem novih sadržaja za posjetitelje.

Drniški kraj prepoznatljiv je, između ostalih, po vizurama Gradine, Promine, Čikole, Krke i Meštrovićeva mauzoleja. Međutim sve više posjetitelja otkriva da je iz Drniša moguće doživjeti i zadivljujući pogled koji se s Promine pruža na šibensko otočje i Kornate, Miljevački plato, kanjone Čikole i Krke te Dinaru i Velebit. Postavljanjem dvaju teleskopa na vidikovac Moseć i planinarsku kuću na Promini namjera je privući posjetitelje, približiti im atrakcije koje Drniš nudi i potaknuti njihovo zanimanje za posjetom i produženjem boravka.
Ovim novim sadržajem dan je i dodatni doprinos projektu „Razvoj turizma na rubnim dijelovima NP Krka", s ciljem da se posjetiteljima i turistima upotpuni doživljaj panoramskim pogledima na drniški kraj.