Plan nabave za 2018. god.

Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave

PLAN PRIJAMA na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Turističkoj zajednici Grada Drniša za 2016. god.

PROGRAM stručnog osposobljavanja vježbenika za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Turističkoj zajednici Grada Drniša

PRAVILNIK O ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI RADNIH MJESTA U TURISTIČKOM UREDU TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA DRNIŠA

Plan nabave roba, usluga i radova za 2015. godinu

Plan nabave roba, usluga i radova za 2014. godinu

PRAVILNIK o provedbi postupka nabave bagatelne vrijednosti

Plan nabave roba, usluga i radova za 2015. godinu – dopuna

Plana nabave roba, usluga i radova za 2016. godinu